Tag Kazuma Horie

Special A – 2° sigla completa (opening 2)

59 0

Special A – 2° sigla completa (opening 2)

59 0

"Gorgeous 4U" (episodi 13-24) - eseguita da Jun Fukuyama, Hiro Shimono, Tsubasa Yonaga, Kazuma Horie | Guarda tutti gli